En bit av kaka Foto: Dan Jacobs

 

Under presidentvalgkampen i USA krevet mannen med verdensrekord i hentesveis, Donald Trump, nok en gang Barack Obamas fødselsattest offentligjort. Han ønsket å skape inntrykk av at presidenten ikke var amerikansk nok. Det Trump neppe visste var at alt taler for at Obama er svensk.

De to amerikanske forskerne Michael I. Norton og Dan Ariely publiserte i 2011 interessante funn i sin artikkel «Building a better America». I et forsøk ble mer enn 5000 amerikanere presentert for 3 ulike kakediagrammer. De illustrerte ulik fordeling av samfunnets verdier i fem forskjellige grupper i samfunnet.

I det første diagrammet var fordelingen 20% på hver av de fem kakestykkene. I det andre ble fordelingen av verdier slik: 84, 11, 4, 0,2 og 0,1 %. I det tredje var fordelingen noe likere med 36, 21, 18, 15 og 11%.

Forsøkspersonene skulle så svare på hvilken fordeling de foretrakk for det amerikanske samfunnet. Det de spurte ikke fikk vite var at den siste fordelingen representerte de faktiske forhold i Sverige, mens det andre (med kraftig ubalanse) representerte de amerikanske forholdene i samfunnet.

92% av de spurte foretrakk den svenske fordelingen framfor den amerikanske, mens 73 % valgte likhetsmodellen (med 20% til hver gruppe) framfor den amerikanske. Norton og Ariely viser faktisk også at forsøkspersonene tror det amerikanske samfunnet har likere fordeling enn det som virkelig er tilfelle.

Er det kanskje dette fenomenet som har bidratt til at folket nå har gitt Obama en ny periode som president? Når motkandidaten er god for mer enn en milliard og motsetter seg sterkere beskatning av de rikeste, er kanskje valget ikke så vanskelig for de mindre priviligerte.

At nesten en halvpart allikevel stemte på Romney denne gangen kan også finne en forklaring i undersøkelsen:
Stemmegiverene vet ikke nødvendigvis hva de gjør.

Glansdagene for gamle hvite rike menn som Donald Trump og Mitt Romney går forhhåpentligvis mot slutten. I hvert fall i politikken. Det er grunn til å feire.

Kilder: «Building a better America» av Michael I. Norton, Dan Ariely og Trym Riksen i Dagens Næringsliv 3.11.2012

Pin It on Pinterest

Share This