Jeg har lyst til å vise William-Adolphe Bouguereaus maleri Calinerie fra 1890. Hvorfor et maleri i seksjonen for fotografi? Bouguereaus superrealistiske bilde gir meg følelsen av å være tilstede i et deilig mykt lys der to piker poserer for maleren bare et øyeblikk der alt blir fanget inn. Dette minner på et vis om et fotografi. Riktignok er virkeligheten forskjønnet. Ingen ting er tilfeldig plassert og paletten er urealistisk harmonisk, men det er allikevel troverdig på et underlig vis. Teksturen i tøyet, den slitte nedre delen av inngangspartiet, skyggene i det myke lyset gir et sug inn i en annen og fremmed verden der jeg får være på besøk.

Bouguereau var høyt aktet i samtiden men mistet popularitet mot slutten av livet og ble lenge ikke en gang nevnt i oppslagsverk. Dette er ikke lenger realiteten. Du kan lese mer om maleren her

Pin It on Pinterest

Share This