Utstillingen «Dreams across» åpner på Cafe Sound of Mu torsdag 8 til 17 juli 2010. Fotografen Brynhild Seim går denne gangen litt utenfor sin egen disiplin og vil presentere første fase av sitt prosjekt gjennom flere medier. På sin blogg samler hun inn drømmer fra anonyme mennesker i hele verden.

Du kan selv delta, og se hva denne mangfoldige kunstneren gjør med drømmen din, helt uten at noen trenger vite om det.

Følgende er hentet fra Seims prosjektbeskrivelse:

«Å drømme er universelt, men betydningen vi tillegger drømmene varierer i de forskjellige kulturer verden over. Mange urkulturer ser på drømmene som portaler til den åndelige verden. For eksempel vekker aldri Aborigines som lever i Australia en sovende fra et mareritt, fordi vil en del av ham da vil bli værende i den andre verden. Senoiene som lever i høylandet i sentral Malaysia har et høyt utviklet forhold til drøm. Deres mål er å kontrollere sitt eget drømte og spirituelle univers slik at de kan samarbeide med alle karakterene og kreftene de møter i drømme.
De gir og tar med seg inspirasjon fra drømmeverden som er like reell for dem, som den verden de opplever i våken tilstand. I Islamsk kultur besøker det drømmende mennesket en felles verden utenfor dem selv bestående av bilder. Her har menneskene ingen innflytelse inntil de oppnår et åndelig utviklingsstadium hvor de kan påvirke drømmens handlingsforløp bevisst.
Denne egenskapen er kjent i de fleste kulturer og i vår vestlige kultur går det under betegnelsen: ”lucid dreaming”. I vår vestlige kultur tenker vi som oftest på drøm som bilder og opplevelser skapt av vårt eget sinn. Denne oppfatningen har forankring tilbake til den Greske filosofen Heraclitus 500 f.Kr som observerer at de våkne har en verden til felles, mens de sovende har hver sin private verden.

Dreams across  har ikke til hensikt å tolke drømmer, men heller å speile et mangfold av fantasi, kreativitet og kultur gjennom drømmen og mennesket som drømmer. Prosjektet består av en presentasjon av flere medier. Det er opprettet en blog på http://blog.dreamsacross.org/ hvor mennesker fra hele verden kan sende inn sine drømmer i form av bilder eller tekst.

I utstillingen vil bidrag av drømmer til bloggen stilles ut i form av bilder og tekst.»

Pin It on Pinterest

Share This