En kommende stats- eller bedriftsleder? Foto: Håkon Sparre

 

Den som spør om situasjonen på bakken befinner seg sannsynligvis med nesa i sky

Det er mulig begrepet “on the ground” i militær sammenheng er gammelt, men jeg ble gradvis kjent med utrykket under USAs kriger mot Irak. Først fly og bombing med såkalt kirurgisk presisjon og deretter bakkekrig. “What is the situation on the ground?” er en frase vi hørte om igjen og om igjen. Her er noen ferske eksempler:

Situasjonen på bakken i Sri Lanka har nå klare trekk av en borgerkrig…

Mens det diplomatiske spillet om Sudan har pågått i FN, har situasjonen på bakken blitt kraftig forverret…

Obama forsikret meg om at han vil revurdere planen hvis situasjonen på bakken forverrer seg og det blir mer vold…

Den som uttaler seg om situasjonen på bakken befinner seg stort sett langt borte eller rett og slett i lufta bokstavelig talt. Irak er ikke så hot lenger, men begrepet “on the ground” har bitt seg fast og er adoptert av journalister og politikere. Søker man etter den eksakte ordlyden “situasjonen på bakken” på nettet ser man at det i svært mange tilfeller er snakk om land med krig, men ikke nødvendigvis der luftkrig er et alternativ.

En annen sammenheng er at begrepet typisk brukes om land i krise, i krig eller med hungersnød. En annen betingelse for bruken har vært at man omtaler land som er langt borte. Men etter hvert er begrepet også sneket seg inn på mer hjemlige trakter som i disse eksemplene:

Da er det avgjørende at departementet er i dialog med dem som kjenner situasjonen på bakken…

Departementets innstramning (i asylpolitikken) har ingenting å gjøre med situasjonen på bakken – dette handler om iskald proteksjonisme…

…det er situasjonen “på bakken” – som er grunnen til at vi har bevilget 800 millioner kroner mer til sykehusene og 220 millioner til det statlige barnevernet…

Skal vi alminnelige mennesker på bakken tolke det slik at politikere bruker begrepet hver gang de føler at de ikke har godt nok syn og ikke kjenner situasjonen godt nok? Tenk deg “braking news”: Vi får rapport fra rikshopitalet direkte her i nyhetene på satellittelefon. Vi beklager den dårlige linjen” eller “På bakken har staten gjort klokt i kjøpet av Aker solution og bakkeprisen til Røkke var en helt rimelig pris. Over til studio.”

Siden våre ledere og andre med makt stadig omtaler eller etterspør situasjonen på bakken, må vi som befinner oss der antagelig venne oss til å omtale viktige beslutninger, som har kirurgisk presise konsekvenser for oss, som – nettopp: Beslutninger tatt oppe i luften av mennesker med nesa i sky. Har vi ikke i grunnen alltid omtalt dem slik. På arbeidsplassen f. eks. der vi gjerne sier at de “der oppe” har bestemt. Det er jo der de sitter; I øverste etasje.

Misjonærene dro “ut” til misjonsmarken, turistene dro “ned” til Syden, men våre ledere spør: “What’s the situation on the ground?”

La oss rydde en stripe i jungelen og se om noen vil benytte landingsplassen. Kanskje ønsker de der oppe å kontakte oss; Selveste sivilisasjonen.

 

Pin It on Pinterest

Share This