Et fly krasjer planlagt inn i et offentlig bygg i USA. Minner det om noe? 18.02.2010 blir allikevel neppe noe historisk begrep. En mann med store konflikter med skattemyndighetene i USA tente på sitt eget hus og fløy deretter et fly inn i det såkalte «Echelon»-bygget, selveste skattekontoret i Austin Texas.

Aftenposten nettavis siterer en talsmann for sikkerhetsdepartementet i USA som sier at det ikke er noe som tyder på at flykræsjet var en terrorhandling. Det som er spennende, men ikke overraskende, med omtalen av denne saken, er at en åpenbar terrorhandling som gjennomføres av andre enn muslimer, ikke lenger defineres som terrorisme.

BBC siterer amerikanske myndighteter slik: «It was no evidence it was a criminal or terrorist act.» Dette er virkelig enda verre: Det er altså ikke noe bevis for at dette er en kriminell handling? Mannen har erklært at han vil hevne seg på skattemyndighetene på forhånd ved å legge ut en erklæring på nettet, og det er ikke en gang kriminelt.

Når jeg nå antar at denne mannen ikke er muslim, er det fordi jeg vet erfaringsmessig at hadde han vært det, hadde media for lengst «blåst» den nyheten. Jeg antar inntil videre at mannen er hvit, kristen og lovlig borger av USA. Derfor kan selve datoen 18.02.2010 glemmes, med mindre din mor har fødselsdag.

Pin It on Pinterest

Share This