Neida, jeg vil ikke tilbake til mellombølgen. Foto: Sveta Bogomolova

 

Politikerne har nå besluttet at det tradisjonelle radiosignalet skal skrus av i 2017 og jeg spør meg selv om de vet hva de gjør. Har de selv gjort en lyttetest der de vurderer lydkvaliteten på DAB-signalet opp mot det eksisterende FM-signalet? Jeg tror ikke det. Hadde de gjort det, ville beslutningen kanskje vært annerledes. Det DAB-signalet jeg hører i min radio gir i hvert fall en betydelig kvalitetsforringelse i forhold til FM. Det er det egentlig ingen som ønsker seg.

Lytt og lær!
Om politikerne ikke har gjort denne teste hindrer ikke det deg i å gjøre deg opp en egen mening. En test kan utføres slik: Gå til anskaffelse av en radio med både en tradisjonell mottager og en DAB-mottager innebygget. Skru på en kanal som ikke sender med forflatet signal. Hør så samme kanal med samme utstyret, men nå med DAB-motageren aktivert. Jeg regner med at du som jeg vil oppleve det gamle gode radiosignalet som skarpere, klarere, luftigere og med en fetere bass. Betingelsen er selvsagt at antenneforhold er gode og at det ikke skurrer eller suser under FM-mottak eller klipper i det digitale DAB-signalet. Du kan ikke teste DAB mot et FMsignal bare ved å høre på to vidt forskjellige radioer. Det vil være dypt urettferdig for DABsystemet å sammenligne en tradisjonell høykvalitetsradio med en DAB-radio av typen «plast og kast». Da taper DAB på startstreken. Radioens kabinett, forsterker og høyttaler må være identisk.

Hvorfor er DAB dårligere?
Av en eller annen grunn velger de som sender radio å komprimere lyden i DAB-signalet. Mange mener også at digital radio er greit nok, men DABsystemet som er valgt er utdatert allerede. Jeg oplever i hvert fall selv at lyden i min digitale radio fokuserer på mellomtoner og at diskant og bass ikke er prioritert. Selv om signalet ikke forstyrres av støy på samme måte som med FM er lyden butt og flat. Er mottaksforholdene mindre gode riskikerer du i tillegg å miste signalet fullstendig eller at lyden kommer og går som i en mobiltelefon på fjellvidda.

Puddingbeviset
Dette har jeg stusset på: Hvorfor erstatter vi et radiosignal med et nytt av dårligere kvalitet? Det finnes visst en masse argumenter for dette. Svært mange av plussidene ved DAB ser ut til å komme radiostasjonene og programskaperene til gode og ikke lytteren. I dag gir min DAB-radio meg følgende: Litt plundrete mottaksforhold. Radioen kommer og går og krevere god antenne eller fint vær. Jeg får litt ekstrainformasjon som svirrer over skjermen når jeg får inn en stasjon og som sagt en lydkvalitet jeg ikke føler er så god som den burde være. The proof is in the pudding.

Pin It on Pinterest

Share This